Ta strona używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
 
 

Produkty w koszyku: 0
Wartość: 0.00 PLN

Regulamin

Regulamin Sklepu I Postanowienia ogólne. 1.Regulamin ten dotyczy zasad korzystania ze sklepu internetowego zwanego dalej Sklepem. Sklep powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP. 2. Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem http://www.zdrowedziasla.pl jest firma DANAMED Danuta Ślęzak ul. Targowa 66, 03-734 Warszawa, NIP 5251459827, REGON 016439025, która została wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep. II Definicje. 1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z funkcji Sklepu. 2. Sklep – podmiot udostępniający zasoby http://www.zdrowedziasla.plna rzecz Użytkowników. 3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 4. Produkt/Usługa – dobra materialne publikowane na łamach Sklepu w celu sprzedaży oferowanych produktów. 5. Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Serwisu - przechowywane są na urządzeniu ostatecznym Użytkownika. 6. Koszyk - usługa udostępniana każdemu Użytkownikowi polegająca na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Produktów. III Techniczne warunki korzystania ze Sklepu. 1. W celu korzystania ze Sklepu, Użytkownik powinien posiadać: • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne; • dostęp do sieci Internet; • adres poczty email. 2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik. 3. Użytkownik decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień. 4. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie. 5. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem http://www.oil4you.pl stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu. IV Zasady składania i realizacji zamówienia. 1. Cena Produktu wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. 2. Cena podana przy Produkcie jest ceną nieuwzględniającą kosztów transportu. 3. Cena zamówienia jest ceną podaną po dokonaniu wyboru rodzaju dostawy oraz sposobu płatności. 4. Przy zdjęciu każdego Produktu Użytkownik ma możliwość zapoznania się z jego opisem. Opis Produktu zawiera informacje dotyczące zastosowania, właściwości, specyfikację oraz pojemność Produktu. 5. Poniżej opisu Produktu, Użytkownik ma możliwość skorzystać z funkcji „powiadom znajomego o produkcie” poprzez podanie maila do znajomego oraz swoje imię. 6. Zamówienia można składać w następujący sposób: - wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@zdrowedziasla.pl 24 godziny/na dobę - telefonicznie: 22 618 14 72; 22 670 4168 w godzinach pracy sklepu tj.8:00-16:00 - faksem: 22 670 41 68 24 godziny/na dobę 7. Proces zamawiania przez stronę internetową Sklepu składa się z następujących kroków: • wybór Produktów dokonywany przez dodanie ich do koszyka, używając przycisk „Dodaj do koszyka”, • weryfikację produktów i ich ilości zgromadzonych w Koszyku, • podanie danych do formularza: dane osobowe lub dane firmy, adres płatnika, adres dostawy, dane kontaktowe oraz naciśnięcie przycisku „Kontynuuj”, • wybór formy dostawy i płatności oraz naciśnięcie przycisku „Kontynuuj”, • zatwierdzenie zamówienia (Użytkownik widzi podsumowanie zamówienia) poprzez przycisk „potwierdzenie zamówienia”. 8. Po kliknięciu na przycisk „potwierdzenie zamówienia” Klient otrzymuje e-mail z informacją o przyjęciu (akceptacji) zamówienia. 9. W trakcie składania zamówienia, od początku do ostatniego kroku zatwierdzającego, Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym także możliwość naniesienia zmian w wyborze Produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi na stronie internetowej informacjami zawierającymi odniesienia do zmiany danych. 10. Użytkownik przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści: • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu; • dane zawarte w formularzu Sklepu oraz w Serwisie pośredniczącym są zgodne z prawdą. 11. Zamówienia za pośrednictwem sieci Internet można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Dystrybucja odbywa się na terenie RP. 12. Możliwe jest wpisanie innego adresu wysyłki. 13. Sklep przeprowadza akcje promocyjne, odwołuje lub wprowadza w nich zmiany. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona ilość towarów, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania zapasów produktów promocyjnych. 14. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (anulowanie całego zamówienia, częściowa realizacja zamówienia lub wydłużenie czasu oczekiwania, tak by skompletować całe zamówienie). 15. W przypadku, gdy towar jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Użytkownik dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Użytkownikowi należność w terminie 14 dni od dnia poinformowania Użytkownika o niemożliwości spełnienia świadczenia. 16. W wypadku, gdy Sklep nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Użytkownika, Sklep może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Użytkownika na piśmie o jego prawie do nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy. W tym wypadku Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, a zwrot rzeczy następuje w takim wypadku na koszt Sprzedawcy. 18. W sytuacji, gdy Użytkownik nie zdecyduje się na nabycie produktu podobnego w podobnej cenie o czym mówi pkt. 12, a dokonał wcześniej zapłaty, Sklep zobowiązuje się do zwrotu świadczonej ceny w ciągu 14 dni od powzięcia informacji o rezygnacji Użytkownika z jego nabycia. V Dostawa. 1. Użytkownik dokonuje wyboru rodzaju dostawy: • Przedsiębiorstwo Kurierskie • Odbiór własny 2. Zamówiony produkt przesyłany jest na adres podany w formularzu zamówienia lub mailu. 3. Na czas otrzymania przesyłki przez Użytkownika składa się czas kompletowania zamówienia i czas dostawy. 4. Zasadą jest dostarczenie przesyłki do Użytkownika w ciągu trzech dni roboczych po jej wyekspediowaniu poprzez Przedsiębiorstwo Kurierskie. 5. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu odbioru lub dostawy towaru wybranego przez Użytkownika. W każdym przypadku umowa powinna zostać wykonana w terminie maksymalnie trzydziestu dni po złożeniu przez Użytkownika oświadczenia woli o zawarciu umowy. VI Sposoby płatności. 1. Płatność może być dokonywana w następujący sposób: a. Przelewem bankowym na numer 79 1020 1042 0000 8902 0014 4899 b. Płatność za pobraniem; c. Gotówką płatne przy odbiorze osobistym. 2. Użytkownik, który zamawia Produkt w Sklepie zawsze powinien podać m.in.: imię i nazwisko. W celu wystawienia faktury VAT, Użytkownik powinien wypełnić m.in.: pole „Dane firmy” oraz „ Numer NIP”. W przypadku faktur VAT wystawianych na firmę zawartość pól "Imię" i "Nazwisko" nie będzie drukowana na fakturach. Jeżeli imię i nazwisko jest częścią nazwy firmy Użytkownik powinien podać je w polu "Nazwa firmy". 3. Faktury będą wystawiane i przesyłane każdorazowo wraz z zamówionym produktem. 4. Osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej wystawione są faktury na żądanie. Aby otrzymać fakturę należy w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi wysłać drogą mailową pełne dane niezbędne do wystawienia faktury oraz Nr zamówienia. 4. ZWROT TOWARU 4.1 Produkty zamówione w sklepie internetowym zdrowedziasla.pl lub drogą telefoniczną, mailową, faxem; mogą zostać zwrócone zgodnie z ustawą z dn. 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) w terminie do 10 dni od daty ich otrzymania. Artykuły odesłane w terminie późniejszym nie będą przyjmowane. 4.2 Odesłać można towar pełnowartościowy, bez śladów użytkowania, w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu wraz z kompletem dokumentów i dowodem zakupu. 4.3 Powodami nie przyjęcia Zwrotu może być: odesłanie towaru po upływie 10 dni od daty otrzymania przesyłki, brak faktury, zabrudzenia, uszkodzenia opakowania artykułu. 4.4 Gwarantujemy zwrot kwoty równej cenie sprzedaży towaru lub zamianę towaru na inny, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Zwrotowi nie podlegają koszty dostawy ani odesłania. 4.5 Koszty wysłania przesyłki i odesłanie jej do nas pokrywa klient. Zwrot pieniędzy następuje w terminie 10 dni od daty otrzymania zwrotu na wskazane przez Państwa konto bankowe. Aby Państwa zwrot mógł zostać szybko rozpatrzony, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z naszym sklepem. 4.6 Towar należy zapakować w opakowanie ochronne zapobiegające zniszczeniu i odesłać na adres naszego sklepu: ZDROWE DZIĄSŁA ul. Targowa 66, 03-734 Warszawa z dopiskiem „ZWROT”. VII. Ochrona danych osobowych. 1. Administrator nie przechowuje danych Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci. 2. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu zamówienia, w wiadomości e-mail wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych. 3. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. 4. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do złożenia zamówienia dobrowolnie, w związku z tym, iż są konieczne dla dokonania zakupu w sklepie internetowym. X Reklamacje. 1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) 2. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie: • Wysyłając wiadomość email na adres: sklep@zdrowedziasla.pl • Listownie na adres siedziby firmy. • lub w jakiejkolwiek dogodnej dla Użytkownika formie. 3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data wystąpienia, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną. 4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Użytkownika. 5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Użytkownika. 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Użytkownik może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe (z powodu wyczerpania zapasów). Sklep zwróci Użytkowników równowartość ceny całości dokonanej transakcji. 7. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail, adres korespondencji lub nr faksu. 8. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. XII Przepisy Końcowe. 1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.zdrowedziasla.pl.


2016 zdrowedziasla.pl
Projekt: BxM Multimedia